Timer

Beskrivning

Arbetsgång:

  1. Vi började med att diskutera alla olika tankar och idéer som var och en hade. Vår första tanke vi hade var att använda sand eller socker, men efter ett tag insåg vi att det inte skulle fungera.
  2. Vi fortsatte tänka på kreativa sätt att lösa uppgiften på. Vi kom då fram till att vi skulle använda oss av vatten och började bygga på en konstruktion. Vårt mål var att få fram en bra, billig och hållbar konstruktion. Vår dåvarande idé var att använda en kloss eller ett järnklot för att välta burken.
  3. Arbetet fortsatte, vi kom en bra bit på vår ide som utvecklades med att använda vattnets tryck genom en spruta. Konstruktionen var nästan klar,men när vi prövade vår timer fungerade den inte som vi hoppats.
  4. Nu var det bara att tänka om och till sist kom vi på vår slutliga ide:

Med hjälp av vattnets lyftkraft ska vi få en frigolitbit att sänka ner en tyngd som sitter på ett snöre. När tyngden sänks ner utlöser den en musfälla som drar bort en klämma som håller upp en hammare. När klämman dras bort faller hammaren på burken.

Koden

Beskrivning

Material: Kortlek, timer, schackbräde, pjäser och smarta elever.

Arbetsgång:

  1. Vi började med att brainstorma ideér. Redan under det första tillfället kom en i vår grupp på en idé; vi provade den ideén men när vi sedan läste reglerna så visade det sig att vi behövde tänka om. Det vi missat var att korten skulle vara ihopsamlade; alltså, inte utlagda på bordet utan blandade på ett visst sätt.
  2. Lösningen som vi sedan kom fram till var att man skulle ha en viss ordning på pjäs, lodrät och vågrät. Vi lyckades lösa det med fyra färger, vilket vi såklart ville få ner.
  3. En person som hade missat det första mötet fick höra våra tankar och ideér, och då kom han på ett sätt att få ner antalet färger till tre. Vi jobbade med den lösningen och lärde alla den. När vi blev säkra på hur vi skulle lösa det, och få iallafall åtta poäng, jobbade vi med att få ner det ytterligare en färg.
  4. Vi använde oss nu av en viss ordning, plus – och minus – metoden, bygga koden med “värdeordning” på korten, vända på korten det gäller när det sker en stor förändring och att färgen på korten beror på pjäsens färg.
  5. Efter att ha byggt på lösningarna ytterligare och lärt ut den till alla i gruppen, så har vi nu fått ner det till endast två färger. Vårt mål är såklart fortfarande att få ner det till en färg, men just nu ligger vårt fokus på att alla i gruppen ska vara säkra och förstå vår kod.

Vi har testat vår metod flera gånger, fler än vi kan räkna, och vår kod har förbättrats vid varje tillfälle. Vårt sätt att komma på koden har varit att vi har lärt oss genom att testa och sedan försöka lösa de problem vi stöter på under arbetsgången/per kodning. Vi har därför testat olika svårighetsgrader och när vi har upptäckt ett möjligt problem så har vi löst det.

Idéer och tankar!

Detta är lite bilder på nya idéer för uppgiften ”timer”. På bilderna ser ni tester på hur vi kan förvara vattnet i flaskan och tester på hur lång tid det tar för vattnet att rinna ur flaskan. Detta gjorde vi genom att fylla en 1,5 liters petflaska med vatten, sedan borrade vi ett hål i korken och tog tid på hur snabbt vattnet rann ut ur flaskan.

Kodgruppen har under dagen kommit på ett nytt sätt att använda endast två färger från kortleken istället för tre. De har kommit på ett sätt att använda räknesätten addition och subtraktion. De har också testat koderna flera gånger på olika svårighetsgrader.